Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán Loukovec

Opatření obecné povahy č.1/2012, kterým se vydává ÚP Loukovec

vydán
28.06.2012

účinnost od
14.07.2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu Loukovec

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Loukovec