Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán Klášter Hradiště nad Jizerou

Opatření obecné povahy č. 1/2015,
kterým se vydává ÚP Klášter Hradiště nad Jizerou

textová část:

grafická část návrh:

grafická část odůvodnění:

vydán dne 25.8.2015

nabytí účinnosti 10.09.2015

Změna č. 1 Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Opatření obecné povahy č. 1/2017,
kterým se vydává Změna č. 1 ÚP Klášter Hradiště nad Jizerou

textová část

grafická část

 

vydána dne 20.06.2017

nabytí účinnosti 05.07.2017