Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Právní stav Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou po vydání Změny č.1

textová část

grafická část

účinnost od:
05.07.2017

Změna č. 1 Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou

textová část

grafická část

vydána dne:
20.06.2017

účinnost od:
05.07.2017

Územní plán Klášter Hradiště nad Jizerou

textová část:

grafická část:

vydán dne:
25.8.2015

účinnost od:
10.09.2015