Platný územní plán obce Horní Bukovina

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán obce (ÚPO)

schválený 28.12.2006

1. změna ÚPO

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2011, kterým se vydává 1. změna ÚPO Horní Bukovina

grafická příloha OOP č.1/2011:

textová část 1. změny ÚPO Horní Bukovina:

vydána 19.03.2011,

účinnost od 09.04.2011

Připravovaný nový Územní plán Horní Bukovina - v procesu pořizování

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

návrh zadání nového územního plánu   

VV - oznámení o projednávání návrhu zadání nového ÚP