Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Územní plán

Textová část:

Grafická část:

Územní plán vydán 13.5.2009,
účinnost od 7.6.2009

Změna č.1

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2011, kterým se vydává Změna č.1 ÚP Chocnějovice

grafická příloha OOP č. 1/2011

textová část Změny č.1 ÚP Chocnějovice

vydaná 16.11.2011, účinnost od 06.12.2011

Právní stav po vydání Změny č.1

Textová část

Grafická část:

účinnost od 06.12.2011

Zpráva o uplatňování Územního plánu Chocnějovice

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Chocnějovice

Změna č. 2 Územního plánu Chocnějovice - v procesu pořizování

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Návrh Změny č. 2 ÚP Chocnějovice pro veřejné projednání

textová část

grafická část

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Chocnějovice (veřejné projednání)