Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Územní plán
hlavní výkres
text
odůvodnění
vydaný 14.11.2007, účinnost od 2.12.2007
1. změna

1. změna vydána 29.4.2009,
účinnost od 18.5.2009

Právní stav po vydání 1. změny

Textová část

Grafická část:

 účinnost od 18.5.2009

Zpráva o uplatňování Územního plánu Sezemice:

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena Zastupitelstvem obce Sezemice dne 26.6.2013 usnesením č. 6/2013