Název ÚPD Datum schválení, vydání, účinnosti
Územní plán obce schválený 31.5.2004
1. změna schválená 19.6.2006
2. změna vydaná 3.3.2008,
účinnost od 26.3.2008
3. změna vydaná 19.10.2009,
účinnost od 10.11.2009
4. změna vydaná 11.10.2010,
účinnost od 28.10.2010
 
Nový Územní plán

v procesu pořizování:

zadání schváleno zastupitelstvem města dne 29.10.2012, usnesením č. 99

 

Název ÚS Datum schválení
možnosti využití

Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí

21.02.2017

Územní studie veřejného prostranství Masarykova náměstí Mnichovo Hradiště

23.02.2017

Územní studie - lokalita Za Zámkem - V. etapa - Mnichovo Hradiště, Hněvousice

24.08.2018

Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská

14.05.2018

Územní studie veřejných prostranství sídliště Poříčská

14.05.2018