Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán Rokytá

textová část:

grafická část:
vydán 31.8.2009,
účinnost od 16.9.2009

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rokytá

schválena Zastupitelstvem obce Rokytá dne 16.12.2013 usnesením č. 54/2013