Právní stav Územního plánu Ptýrov po vydání Změny č. 1

Název ÚPD, ÚPP

Datum účinnosti

Právní stav Územního plánu Ptýrov po vydání Změny č. 1

textová část:

grafická část:

účinnost od 06.10.2017

Změna č. 1 Územního plánu Ptýrov

Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Změna č. 1 ÚP Ptýrov

Opatření obecné povahy č. 1/2017,
kterým se vydává Změna č. 1 ÚP Ptýrov

textová část

grafická část

vydána dne 21.09.2017

účinnost od 06.10.2017

Územní plán Ptýrov

Název ÚPD, ÚPP

Datum vydání
a účinnosti

Územní plán Ptýrov

Opatření obecné povahy č. 1/2013,
kterým se vydává ÚP Ptýrov

textová část:

grafická část:

vydán dne 27.11.2013

účinnost od 12.12.2013