Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán Mukařov

Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává ÚP Mukařov

textová část

grafická část

Návrh:

Odůvodnění:

 

vydán dne 09.01.2017
nabytí účinnosti 24.01.2017