Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Územní plán Žďár

textová část

grafická část

vydán dne:
25.04.2018

účinnost od:
10.05.2018

Územní studie
„ Lokalita č. 13 a č. 3 v obci Žďár, místní část Doubrava“

textová část

grafická část

schválení
možnosti
využití:
13.10.2016