Územní plán Žďár

Textová a grafická část ÚP Datum vydání a účinnosti

textová část

grafická část

Návrh:

Odůvodnění:

vydán 25.04.2018

účinnost od 10.05.2018


Územní studie - „ Lokalita č. 13 a č. 3 v obci Žďár, místní část Doubrava“

Textová a grafická část ÚS Datum schválení
možnosti využití

13.10.2016