Nový Územní plán Žďár

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

textová část

grafická část

Návrh:

Odůvodnění:

vydán 25.04.2018

veřejná vyhláška
oznámení o vydání Územního plánu Žďár

účinnost od 10.05.2018

Platný Územní plán sídelního útvaru Žďár

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
schválený 15.12.1999
1. změna schválená 29.04.2004
2. změna vydána 30.01.2008,
účinnost od 13.02.2008

3. změna územního plánu sídelního útvaru Žďár

opatření obecné povahy č. 1/2015, kterým se vydává 3. změna územního plánu sídelního útvaru Žďár

vydána 01.12.2015,
účinnost od 23.12.2015

Územní studie - „ Lokalita č. 13 a č. 3 v obci Žďár, místní část Doubrava“

Textová a grafická část ÚS Datum schválení,
možnosti využití

13.10.2016