Platný územní plán

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
schválený 15.12.1999
1. změna schválená 29.04.2004
2. změna vydána 30.01.2008,
účinnost od 13.02.2008

3. změna územního plánu sídelního útvaru Žďár

opatření obecné povahy č. 1/2015, kterým se vydává 3. změna územního plánu sídelního útvaru Žďár

vydána 01.12.2015,
účinnost od 23.12.2015

Územní studie - „ Lokalita č. 13 a č. 3 v obci Žďár, místní část Doubrava“

Textová a grafická část ÚS Datum schválení,
možnosti využití

13.10.2016

Připravovaný Územní plán

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
schválené zadání ÚP Źďár zadání schváleno zastupitelstvem obce dne 5.1.2016 usnesením č. 1/2016

textová část

grafická část

Návrh:

Odůvodnění:

 

veřejná vyhláška
oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP