Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Územní plán vydaný 10.3.2008,
účinnost od 26.3.2008
1. změna vydaná 8.10.2009,
účinnost od 27.10.2009

Právní stav po vydání změny č. 1

Textová část

Grafická část:

účinnost od 27.10.2009
schválena Zastupitelstvem obce Koryta dne 27.12.2013 usnesením č. 13/2013