Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Zastavěné území vymezeno, účinnost od 16.8.2007