Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Zastavěné území

vymezeno, účinnost od 27.10.2011

Připravovaný Územní plán

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
návrh zadání ÚP Loukov veřejná vyhláška – oznámení o návrhu zadání ÚP Loukov