Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Zastavěné území

vymezeno, účinnost od 27.10.2011

Připravovaný Územní plán Loukov - v procesu pořizování

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
schválené zadání ÚP Loukov

zadání schváleno zastupitelstvem obce

dne 10.10.2016 usnesením č. 2

Návrh ÚP Loukov pro společné jednání

textová část

grafická část

veřejná vyhláška

oznámení o společném jednání o návrhu ÚP Loukov