Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2010, kterým se vydává ÚP Dolní Krupá

grafická příloha OOP č.1/2010:

textová část ÚP Dolní Krupá:

vydán 08.09.2010

účinnost od 29.09.2010

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Krupá

návrh Zprávy o uplatňování ÚP

předložen Zastupitelstvu obce Dolní Krupá ke schválení