Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán:

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2010, kterým se vydává ÚP Březina

grafická příloha OOP č.1/2010:

textová část ÚP Březina:

vydán 29. 09. 2010

účinnost od 19.10.2010

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březina:

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena Zastupitelstvem obce Březina dne 14.11.2014 usnesením č. 50/2014