V úterý 8. prosince se v tělocvičně II. ZŠ sešlo na 45 zástupců z více než 30 místních spolků i dalších neziskových a příspěvkových organizací, aby společně se zástupci města diskutovali o budoucnosti Mnichova Hradiště. Diskuzní fórum probíhalo v rámci příprav strategického plánu města – dokumentu, který radnici pomůže plánovat, na co bychom se měli při rozvoji města zaměřit.

Diskuse byla rozdělena na celkem 3 části a účastníci diskutovali o vztahu města a místních spolků, příležitostech pro rozvoj města i rizikách budoucího vývoje. Důraz byl kladen na samotné názory a podněty od přítomných a nikoliv prezentaci postojů města.

 A o čem zástupci místních spolků hovořili nejvíce? Často byl zmiňován málo využitý potenciál cestovního ruchu samotného města i okolí. Velkým tématem byl i komunitní a spolkový život ve městě. Z diskuze vyplynulo, že město trpí nedostatkem míst pro setkávání. Jedná se jak o veřejná prostranství pod otevřeným nebem, tak i reprezentativní prostory. Není přitom nutné budovat nová místa a prostory, důležitější je opravit a oživit ty stávající. Činnost místních spolků a jejich vztah k městu přitom hodnotí účastníci relativně pozitivně, i když upozorňují a možná zlepšení (např. vzájemná informovanost, spolupráce spolků místo soupeření atd.). Dále byla diskutována bezpečnost ve městě a to zejména s ohledem na drogovou problematiku a smysluplné trávení volného času jako možné prevence.  

Pokud máte zájem o více informací a podrobný záznam z diskuze, můžete si ho stáhnout zde: Zpráva z diskuzního fóra se spolky a dalšími organizacemi.

Děkujeme všem za velmi živou a z našeho pohledu přínosnou diskuzi. S poznatky, které z ní vzešly, budeme pracovat dál při přípravě strategického plánu.