Komise rady jsou poradními orgány, které svým názorem pomáhají radním s rozhodováním. Tematický záběr jednotlivých komisí je úzce profilovaný, jedná se například o komisi pro sport a vzdělávání nebo o komisi pro cestovní ruch. Členové komisí byli nominování politickými uskupeními po volbách. Počty členů v komisích se mohou měnit. Schválení nového člena v komisi podléhá souhlasu předsedy dané komise a schválení radou města.

 • Komise bytová a fondu rozvoje bydlení

  Předseda:
  Ouředník František


  Tajemník komise:
  Herbstová Lucie, Ing.

  Zápisy komise BYTFRB

  6 členů

 • Komise dotační

  Předseda:
  Hozman Jiří, RNDr. Ph.D.

  Tajemník komise:
  Bolková Adéla

  Zápisy komise DOT

 • 4 členů

 • Komise pro dopravu a bezpečnost

  Předseda:
  Spolek Vojtěch, Bc.

  Tajemník komise:
  Bílek Michal

  Zápisy komise DAB

  11 členů

 • Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví

  Předseda:
  Jedličková Jana


  Tajemník komise:
  Šindelář Ondřej, Mgr.

  Zápisy komise KCRL

  18 členů

 • Komise pro občanské záležitosti

  Předseda:
  Vajzr Arnošt


  Tajemník komise:
  Křesťanová Irena

  Zápisy komise POZ

  17 členů

 • Komise pro památkovou péči

  Předseda:
  Licinbergová Kristýna, Mgr.


  Tajemník komise:
  Zikmundová Lenka, Mgr.

  Zápisy komise PP

  4 členové

 • Komise pro rodinu a sociální záležitosti

  Předseda:
  Šeflová Vendula, Mgr.


  Tajemník komise:
  Picková Stanislava, Bc.

  Zápisy komise ROASOC

  8 členů

 • Komise správy majetku a rozvoje města

  Předseda:
  Mareš Jan, Ing.


  Tajemník komise:
  Krůfa Miloš, Ing.

  Zápisy komise SMRM

  15 členů

 • Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost

  Předseda:
  Matulová Stanislava, Bc.


  Tajemník komise:
  Weiss Martin, Mgr.

  Zápisy komise VSZČ

  16 členů

 • Komise pro životní prostředí

  Předseda:
  Holas Jakub


  Tajemník komise:
  není jmenován

  Zápisy komise ŽP

  8 členů

 • Komise pro výběrová řízení

  Předseda:
  není jmenován


  Tajemník komise:
  Bucharová Hana

  Zápisy komise VŘ

  13 členů