Alej od zámku do Hoškovic

V roce 2018 byla obnovena cesta od mnichovohradišťského zámku do místní části Hoškovice. Tato cesta rozpůlila obrovské pole a zároveň umožnila pěší spojení mezi dvěma částmi města.

Výsadbou jednostranné třešňové aleje složené z několika tradičních odrůd třešní podél cesty vznikl nový krajinný prvek, který má za cíl zlepšit životní prostředí v této lokalitě a umožnit příjemný průchod krajinou.

Výsadba proběhla na základě již vzniklé studie spolu s odbornou zahradnickou firmou, ale také s místními občany tak, aby byla zajištěna kvalita i udržitelnost aleje.

Harmonogram/etapizace

 

leden-červen 2019 - studie a plán výsadby aleje, žádosti o dotace

září-listopad 2019 - příprava na výsadbu a samotná výsadba

2020-2022 - pravidelná zálivka a odborná péče

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, Hoškovice

Rozpočet a financování

Celkové náklady na výsadbu ... cca 100 tis. Kč

Náklady na zálivku a následnou péči ... cca 40 tis. Kč/rok

Dar z Grantového programu ŠKODA STROMKY ... 70 tis. Kč

Dodavatel

Studie založení aleje - Ing. Markéta Pešičková, proluka

Výsadba, výsadbový materiál, zajištění stromů - Luboš Dvořáček, Těžex

Terénní práce - Stanislav Dumek, Stavotrans, s.r.o.

Subdodavatel stromů - Ovocnářská a okrasná školka ing. Eichler & Stehlík

Vazba na strategický plán

4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami; 5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně; 6.1.3. Provádění protierozních opatření na zemědělské a lesní půdě; 6.5.1. Obnova a zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES, zvyšování biodiverzity; 8.1.1. Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí; 9.1.3 Podpora prostupnosti města a dostupnosti okolní krajiny

Zapojení veřejnosti

V sobotu 23. listopadu 2019 proběhla veřejná brigáda, do které sezapojili občané Mnichova Hradiště a další zájemci prostřednictvím spolků. Zároveň je možné finančně přispět na následnou péči a zálivku v následujících letech.