Alej od zámku do Hoškovic

V roce 2018 byla obnovena cesta od mnichovohradišťského zámku do místní části Hoškovice. Tato cesta rozpůlila obrovské pole a zároveň umožnila pěší spojení mezi dvěma částmi města.

Výsadbou jednostranné třešňové aleje složené z několika tradičních odrůd třešní podél cesty vznikl nový krajinný prvek, který má za cíl zlepšit životní prostředí v této lokalitě a umožnit příjemný průchod krajinou.

Výsadba proběhla na základě již vzniklé studie spolu s odbornou zahradnickou firmou, ale také s místními občany tak, aby byla zajištěna kvalita i udržitelnost aleje.

Harmonogram/etapizace

 

leden-červen 2019 - studie a plán výsadby aleje, žádosti o dotace

září-listopad 2019 - příprava na výsadbu a samotná výsadba

2020-2022 - pravidelná zálivka a odborná péče

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, Hoškovice

Rozpočet a financování

Celkové náklady na výsadbu ... cca 100 tis. Kč

Náklady na zálivku a následnou péči ... cca 40 tis. Kč/rok

Dar z Grantového programu ŠKODA STROMKY ... 70 tis. Kč

Dodavatel

Studie založení aleje - Ing. Markéta Pešičková, proluka

Výsadba, výsadbový materiál, zajištění stromů - Luboš Dvořáček, Těžex

Terénní práce - Stanislav Dumek, Stavotrans, s.r.o.

Subdodavatel stromů - Ovocnářská a okrasná školka ing. Eichler & Stehlík

Vazba na strategický plán

4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami; 5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně; 6.1.3. Provádění protierozních opatření na zemědělské a lesní půdě; 6.5.1. Obnova a zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES, zvyšování biodiverzity; 8.1.1. Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí; 9.1.3 Podpora prostupnosti města a dostupnosti okolní krajiny

Zapojení veřejnosti

V sobotu 23. listopadu 2019 proběhla veřejná brigáda, do které sezapojili občané Mnichova Hradiště a další zájemci prostřednictvím spolků. Zároveň je možné finančně přispět na následnou péči a zálivku v následujících letech.

Třešňová slavnost 2021

30.06.2021 Třešňovka
Třešňová slavnost 2021

A tak jsme oslavili naši třešňovku a závěr školního roku!  Atmosféru historicky první Třešňové slavnosti včera zachytila svou kouzelnou fotografickou spouští Lucka Velichová. Děkujeme! Děkujeme vám všem, kdo jste dorazili... přečíst celé

Děkujeme všem dárcům. Třešňovka ožije!

07.10.2020 Třešňovka
Děkujeme všem dárcům. Třešňovka ožije!

Sbírka na oživení třešňovky u Mnichova Hradiště byla velmi úspěšná. Dárci přispěli bezmála 200 tisíc korunami. Díky vybraným darům bude možné pravidelně alej zalévat, provádět prořez stromů a poskytovat jim náležitou péči,... přečíst celé

Přispějte darem na oživení třešňovky

03.09.2020 Třešňovka
Přispějte darem na oživení třešňovky

Vytvořme společně z třešňové aleje mezi Mnichovým Hradištěm a Hoškovicemi místo setkávání přátel, rodin a sousedů! V minulých letech jsme společnými silami obnovili historickou cestu do Hoškovic a vysázeli podél ní třešňovou... přečíst celé