Na 78 stromků třešně ptačí vysadilo v sobotu 23. listopadu pod vedením týmu z firmy Těžex asi 120 dobrovolníků z některého z 11 místních spolků. Konkrétně jsme v nové aleji vysadili 69 stromků a 9 sazenic jsme dosadili ve stávající aleji na Káčov. Pracanty neodradilo větrné listopadové počasí a naopak motivovala vidina nové třešňové aleje podél polní cesty z Hoškovic k zámku. Alej pomůže rozpůlit obrovský lán pole a časem nám snad poskytne i sladké plody naší práce. Nová třešňovka čítá na 6 různých odrůd tohoto ovocného stromu.

Do konce roku proběhlo ošetření stromků (ochranný nátěr) a hasiči zajistili první zálivku stromů. Stromky sice shodili na zimu své listy, ale některé již ožívají jiným způsobem – spolu s vánočním smrkem na náměstí se výzdoba objevila i na jedné z nových třešní (viz foto níže).

Poděkovat jmenovitě všem, kdo přiložili ruku k dílu, ať už fyzickou prací, pomocí s organizací, přípravou občerstvení nebo jen šířením dobré nálady není v našich možnostech. Touto cestou aspoň děkujeme všem týmům: firmě Těžex, školní jídelně, spolkům Žijeme pro Hradiště, Klub českých turistů, TJ Sokol, Turnovský aeroklub, dále hasičům, skautům, rybářům, myslivcům, osadnímu výboru Hoškovice, kmeni Osmaka Opo a sboru Jednoty bratrské. Mnichovohradišťští hasiči navíc přislíbili poskytnout svou techniku a um k pravidelnému zalévání stromů – to bude obzvláště důležité v suchých a teplých obdobích.

Dále děkujeme finančním dárcům: společnosti ŠKODA AUTO za dar v hodnotě 70 tisíc Kč, který pokryl většinu nákladů na výsadbu. Každoroční údržba je však také velmi nákladná, proto jsme i vás vyzvali k finančním příspěvkům. Do konce roku 2019 se nám sešlo více než 60 tisíc Kč od 32 jednotlivců či rodin, 2 spolků a 2 místních firem. Péči a zálivku stromků na rok 2020 už tak máme zajištěnou, ale čekají nás minimálně 3 roky intenzivní péče (každý rok vyjde péče o stromy na cca 40 tis. Kč).

Výzvu k darování zopakujeme na konci roku po zhodnocení uplynulé sezóny.