Sbírka na oživení třešňovky u Mnichova Hradiště byla velmi úspěšná. Dárci přispěli bezmála 200 tisíc korunami. Díky vybraným darům bude možné pravidelně alej zalévat, provádět prořez stromů a poskytovat jim náležitou péči, vybavit cestu mobiliářem (4 masivní dubové lavice jsou již ve výrobě a pro informační panel vznikají texty a panoramatické fotografie) a konečně bude moci proběhnout první Hradišťské třešňobraní.

Vzhledem k tomu, že byl překonán původní cíl 130 tisíc korun, využije město prostředky i na obnovu dalších pěšin a zakládání či dosadbu alejí v okolí Mnichova Hradiště. Aktuálním cílem je cesta z Přestavlk do Dnebohu. Obnovením 700 metrů rozorané a v některých místech také nálety zarostlé původní cesty dojde k dokončení dalšího pěšího a cyklo- propojení z Mnichova Hradiště - https://mapy.cz/s/cubuculoze. Úpravy začnou zhruba za rok až vyprší pachtovní smlouvy se zemědělci.

Za dary do sbírky patří obrovský dík:

  • 63 drobným dárcům, kteří přispěli souhrnnou částkou 48 233 Kč
  • společnosti STAVOTRANS, s.r.o., která přispěla 50 000 Kč
  • společnosti Stavokombinát Invest s.r.o., která přispěla 40 000 Kč
  • jednomu individuálnímu dárci, který přispěl 30 000 Kč a nepřál si zveřejnit své jméno
  • městu Mnichovo Hradiště, které zdvojnásobilo ze svého rozpočtu prvních vybraných 30 000 Kč

Podrobnosti se dozvíte na stránka sbírky: www.darujme.cz/ozivmetresnovku.