Přijměte pozvání na Třešňovou slavnost, která proběhne v úterý 29. června. Začínáme od 16:00 do 18:00 procházkou po obnovené cestě spojující Mnichovo Hradiště s Hoškovicemi. Program bude pokračovat u „Hasičárny“ v Hoškovicích. Oslavíme několik let úsilí při obnově cesty, výsadbě aleje, vybavení cesty mobiliářem …

Čeká vás mimo jiné příjemná, 2 kilometry dlouhá trasa třešňovkou spojená s aktivitami a zastaveními pro děti i dospělé, soutěž o nejlepší třešňovou dobrotu, třešňové dílničky, občerstvení a prodej třešňových výrobků, povídání o ovocných stromech a o péči o ně.

Pokud byste se jakkoli chtěli zapojit do přípravy nebo programu akce (ať už organizací nějaké aktivity, přípravou občerstvení či třešňové dobroty nebo přiložením ruky k dílu), budeme velmi rádi. Tematické „třešňové“ oblečení a doplňky jsou vítány!