V minulém roce byla obnovena historická cesta od zámku do Hoškovic, která protla rozlehlé pole za zámkem a stala se pěší spojnicí mezi městem a místní částí. Letos bude podél této cesty založena alej čítající více než 70 třešní různých odrůd.

Do výsadby, naplánované na sobotu 23. listopadu, se může zapojit široká veřejnost, a to hned několika způsoby. V první řadě je možné oslovit některý ze spolků jejichž prostřednictvím bude výsadba stromků z klášterské ovocnářské školky probíhat, a zapojit se osobně. Účast již přislíbil Osadní výbor Hoškovice, spolky Žijeme pro Hradiště, Klub českých turistů, Liga lesní moudrosti - kmen Osmaka Opo, TJ Sokol, Český rybářský svaz, Junák, Sbor dobrovolných hasičů, Turnovský aeroklub, Myslivecký spolek U Obůrky nebo Jednota bratrská. Ti, kdo se nemohou nebo nechtějí zapojit přímo do sázení, můžou pro brigádníky připravit drobné občerstvení (např. něco dobrého upéct).

Neméně důležitý aspekt však představuje následná péče – především zálivka, ale také prořez, ochrana, hnojení či nahrazování uhynulých stromů. V praxi budou stromky zalévat mnichovohradišťští dobrovolní hasiči, kteří se o tento úkol podělí s firmou, již zajistí město. Odbornou péči o stromy prostřednictvím specializované firmy rovněž pokryje město.

Na celou investici (cca 100 tisíc Kč) město získalo dar od společnosti Škoda Auto (70 tisíc Kč), zbytek financuje z vlastního rozpočtu. Zvažuje se rovněž žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. Následná péče však ročně vyjde na dalších 40 tisíc Kč a do pokrytí této částky by město rádo zapojilo případné zájemce formou dobrovolných finančních příspěvků.

Doporučený příspěvek je ve výši 500 Kč – jedná se zhruba o roční náklady na jeden strom. Příspěvek  je možné převést na účet města (19-2627181/0100, variabilní symbol 1900). Dárci, kteří do poznámky uvedou své jméno, budou následně jmenováni na informační tabuli, jež bude do stromořadí osazena v příštím roce. Příspěvek je možné zaplatit také v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Bližší informace o projektu výsadby aleje najdete zde. Kontaktní osobou je projektový pracovník města Ondřej Šindelář (tel. 326 776 619, 720 070 039, e-mail: ).