Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

Program rozvoje města

Program rozvoje města je jeden ze základních dokumentů samosprávy - plán střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru. Pořízení "Programu rozvoje města" je hodnoceno jako jeden z bodů pro podávání žádostí o poskytnutí dotací.

Jeho úlohou je zejména:

  • definovat společné zájmy města, jeho obyvatel a podnikatelských subjektů
  • definovat místní předpoklady realizace
  • vylepšovat územní, technické, sociální a psychologické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání
  • koordinovat vynakládání veřejných investic ve městě
  • koordinovat účelné umístění běžných veřejných výdajů
  • definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky
  • sloužit pro sestavovaní městského rozpočtu
  • sloužit pro vypracování konkrétních podnikatelských i nepodnikatelských záměrů v městě
  • být podkladem pro novelizaci územního plánu
  • být podkladem pro posuzování regionálních plánů a programů z hlediska města

Aktualizace Programu rozvoje města

07.12.2009 Program rozvoje města

Během října a listopadu 2009 byl proveden návrh aktualizace PRM MH. V rámci aktualizace byly do PRM MH zapracovány: nová karta rozvojové aktivity v rámci PÚ05 – A05-09 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí kanalizace A... přečíst celé

Náměty a připomínky

Zpracovatel

JL-plán, Ing. Jiří Lauerman
Svatoplukova 646/4
460 01 Liberec 4 - Perštýn
www.jl-plan.cz