Během října a listopadu 2009 byl proveden návrh aktualizace PRM MH.

V rámci aktualizace byly do PRM MH zapracovány:

  • nová karta rozvojové aktivity v rámci PÚ05 – A05-09 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí kanalizace A a AA
  • nová karta rozvojové aktivity v rámci PÚ07 – A07-06 Volnočasové centrum aktualizace kapitoly A.1.6 Sociální péče
  • byla aktualizována kapitola F. Programové úkoly rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009-2015
  • byl vytvořen časový harmonogram realizace rozvojových aktivit jako nástroj pro sledování naplňování dílčích aktivit