Kompletní Návrh 2. dílčí aktualizace programu rozvoje města Mnichovo Hradiště pro období 2009 - 2015
(podklad pro jednání zastupitelstva města dne 12.4.2010)

Číslo aktivity Popis
A01-01 Přesun autobusového nádraží k nádraží ČD, vč. souvisejících opatření v dopravní obslužnosti
A02-01 Realizace protipovodňových opatření na Jizeře
A03-01 Novostavba hřiště Jaselská
A04-01 Rozvoj ploch pro bydlení (rodinné domy, bytové domy)
A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí
A06-01 Vytvoření zázemí pro řízení rozvoje cestovního ruchu v Mnichově Hradišti
A07-01 Koncepční řízení rozvoje školství

Návrh 2. dílčí aktualizace PRM
Přílohy