Při jednání Zastupitelstva města dne 22.06.2009 podal vedoucí odboru SMRM Ing. Krůfa aktuální informaci o postupu přípravy programu rozvoje města. Celou informaci najdete v příloze.

V červnu 2009 byla také dokončena analytická část PRM MH.

Informace pro ZM
Analytická část PRM