Návrh na třetí dílčí aktualizaci programu rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009 – 2015 vznikl na jednání monitorovacího výboru, který se sešel 26.6.2013.

Ze závěrů jednání monitorovacího výboru vyplynuly tyto závěry a doporučení pro ZM:

  • vyřadit rozvojové aktivity na kartách A 01-05; A 02-03; A 05-02; A 05-03; A 05-10; A 07-06; A 07-07
  • doporučení k jednotlivým kartám aktivit
  • zabývat se návrhy a pořízením nových karet na využití kotelny v ul. Čsl. armády a na podporu kulturně-společenských akcí
  • zabývat se otázkou přehodnocení žebříčku důležitosti aktivit z 11/2010, s větším zapojením veřejnosti.

Zastupitelstvo města návrh monitorovacího výboru projednalo na svém zasedání 2.9.2013 a přijalo k němu usnesení č. 81, ve kterém:

1) vzalo na vědomí zprávu předsedy monitorovacího výboru Mgr. Jiřího Bíny k plnění Programu rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009 - 2015

2) schválilo v rámci 3. aktualizace Programu rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009 – 2015:

  • vyřazení karet rozvojových aktivit A 01-05; A 02-03; A 05-02; A 05-03; A 05-10; A 07-06;  A 07-07
  • doporučení monitorovacího výboru k jednotlivým kartám aktivit

3) uložilo místostarostovi:

  • zajistit přípravu návrhu nové karty rozvojové aktivity na využití bývalé kotelny v ul. Čsl. Armády
  • zajistit přípravu návrhu nové karty rozvojové aktivity na podporu kulturně společenských aktivit
  • přehodnotit a doplnit žebříček důležitosti aktivit z 11/2010 se zapojením veřejnosti

4) vzalo na vědomí informaci místostarosty o průběhu přípravy konference SPMIT 2013, která se uskuteční 26.9.2013 v Mnichově Hradišti.