Příjem žádostí začíná 20. 4. 2017, počet žádostí je omezen na 5 podaných žádostí na osobu.

Dokumenty včetně formuláře žádosti a další informace získáte na odkazu:

http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015