Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo další ročník Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V roce 2020 se na Mnichovohradišťsku bude rozdělovat 373 tisíc. O příspěvek na obnovu mohou žádat vlastníci těch památek, které se nacházejí mimo plošně památkově chráněná území. Žádosti je třeba podat prostřednictvím zdejšího úřadu nejpozději 28. února 2020.

Potřebné formuláře a podrobnější informace naleznete na webu ministerstva:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html