Do druhého ročníku dotačního programu na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny se v roce 2017 přihlásilo dvanáct žadatelů. Požadované částky v součtu převyšovaly jeden milion korun, a tak městská rada po zralé úvaze rozhodla o navýšení původně vyčleněné částky z 300 na 400 tisíc korun.
Peníze z rozpočtu města si mezi sebou rozdělí pět vlastníků nemovitostí v historické části města, jejichž záměry zaujaly letopiseckou a muzejní komisi, radní i zastupitele. Šestý úspěšný žadatel se dotace nakonec zřekl.
A co se tedy v letošním roce s přispěním dotačních peněz bude opravovat? V první řadě by mělo jít o fasády domů čp. 243 a 284 na Masarykově náměstí, novou střešní krytinu na domě čp. 180 a domě čp. 173 ve čtvrti Dvorce, jehož majitel získá navíc příspěvek na repasování historických oken. Dům čp. 8 poblíž náměstí bude mít nová dřevěná okna v patře a obnovené původní plechové rolety v přízemí.

Lenka Zikmundová