V České republice byl poprvé v její historii zaznamenán na konci června 2017 výskyt afrického moru prasat (AMP) u divokých prasat, a to u dvou kusů uhynulých ve Zlínském kraji. Africký mor prasat je závažné infekční onemocnění prasat divokých i domácích, které téměř vždy končí jejich úhynem. Virus je velice odolný, přežije teploty do minus 20 °C, např. virus v infekčních slinách v obilí přežívá až několik týdnů. Jediné, co ho spolehlivě zničí, je důkladná tepelná úprava. Zvíře virus vylučuje sekrety - slinami, močí, trusem, spermatem a krví. Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po celou dobu, co tam kadáver prasete leží. Velmi nebezpečná je také manipulace s uhynulým či uloveným nakaženým divočákem. Krev se může dostat na oděv, boty, auto apod. Tímto způsobem potom může docházet k šíření AMP do chovu domácích prasat. Chovy domácích prasat se mohou účinně bránit přenosu nákazy do chovu doržováním protinákazových opatřeních v chovu (biosekurity). Základní body biosekurity v chovech prasat jsou shrnuty v přiloženém odkaze.

AMP není přenosný na lidi ani žádná další hospodářská a domácí zvířata. 

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat. V současné době jsou platná 4 zásadní mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a zdolání této nebezpečné nákazy, nařizující zvláštní opatření pro oblast zamoření pro divoká prasata a pro domácí prasata, pro oblast se zvýšenou intenzitou odlovu (zhruba východní polovina Moravy) a pro zbytek území republiky. 

Aktuální informace o šíření nákazové situace a nových opatření naleznete na: 

Informace o aktuálním vývoji nákazové situace

Hlavní cesta boje proti africkému moru prasat - Biosecurity

Nejbližší pracoviště Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj:

Víta Nejedlého 797, 293 06 Kosmonosy
p.fadrhoncova.kvss@svscr.cz
T:  + 420 326 724 655     M:  + 420 728 553 759