Lávka u Černé silnice přes Jizeru

 

 

 

Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny 19. až do začátku 90. let 20. století.

Podle smlouvy o partnerské spolupráci, kterou spolu obce uzavřely, se náklady budou mezi obce dělit rovným dílem. V roce 2018 proběhly průzkumné práce a vypracování studie proveditelnosti lávky projektovou kanceláří Vaner s.r.o., v roce 2019 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci lávky. Samotná výstavba proběhne v roce 2021 nebo 2022.

Lávka by se do budoucna měla stát součástí připravované cyklostezky Greenway Jizera v úseku Bakov – Svijany.

Akce je spolufinancována z prostředků SFDI. Projekt "Lávka u Černé silnice přes Jizeru" byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Na vybudování lávky a cyklostezky přispěl také nadační fond ŠKODA AUTO.

 

Harmonogram/etapizace

Již proběhlo:

 • průzkumy, rozbory a studie proveditelnosti stavby (2018)
 • projekční a inženýrská činnost, povolovací řízení (2019-2020)
 • dar od Nadačního fondu ŠKODA AUTO (2020)
 • žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a Středočeský kraj (2021)
 • výběrové řízení na zhotovitele lávky (2021)

Probíhá:

 • stavba lávky a obnova cesty na Klášter (2022-2023)
 • od července 2022 byly práce zastaveny z důvodu insolvence dodavatele stavby

 

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště / Klášter Hradiště nad Jizerou, za výrobním závodem Kofola

Rozpočet a financování

Rozpočet stavby:
17,5 mil. Kč

Financování:

 • rozpočty obcí
 • Státní fond dopravní infrastruktury (9,5 mil. Kč)
 • Středočeský kraj (1,7 mil. Kč)
 • Nadační fond ŠKODA AUTO (500 tis. Kč)

Dodavatel

Studie proveditelnosti stavby:

Projektová kancelář VANER s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost:

Link projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o. do 8/2022

Vazba na strategický plán

Opatření: 4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami, 8.1.1. Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí, 8.2.1. Zavádění dopravních opatření a budování dopravní infrastruktury ve prospěch rozvoje cyklodopravy, 11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky Greenway Jizera

Stavba lávky přes Jizeru začíná

03.03.2022 Radnice
Stavba lávky přes Jizeru začíná

Do zahájení stavby lávky, která umožní pěším i cyklistům překonávat řeku Jizeru hned za areálem společnosti Kofola na Černé silnici, zbývá několik posledních týdnů. Ke startu realizace by mělo dojít na konci března, kdy se... přečíst celé