Lávka u Černé silnice přes Jizeru

 

 

Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou by měl zajistit propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny 19. až do začátku 90. let 20. století.

Podle smlouvy o partnerské spolupráci, kterou spolu obce uzavřely, by se náklady v odhadované výši 11 mil. Kč měly dělit rovným dílem. V roce 2018 proběhly průzkumné práce a vypracování studie proveditelnosti lávky projektovou kanceláří Vaner s.r.o., v roce 2019 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci lávky. Samotná výstavba by podle předpokladů mohla proběhnout v roce 2021 nebo 2022.

Lávka by se do budoucna měla stát součástí připravované cyklostezky Greenway Jizera v úseku Bakov – Svijany. Středočeský kraj zadal studii proveditelnosti cyklostezky v tomto úseku, která je v současné době zpracovávána.

 

 

Harmonogram/etapizace

Již proběhlo:

  • průzkumy, rozbory a studie proveditelnosti stavby (2018)
  • projekční a inženýrská činnost, povolovací řízení (2019-2020)
  • dar od Nadačního fondu ŠKODA AUTO (2020)
  • žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a Středočeský kraj (2021)
  • výběrové řízení na zhotovitele lávky (2021)

Čeká nás:

  • stavba lávky a obnova cesty na Klášter (2022)

 

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště / Klášter Hradiště nad Jizerou, za výrobním závodem Kofola

Rozpočet a financování

Rozpočet stavby:
17,5 mil. Kč

Financování:

  • rozpočty obcí
  • Státní fond dopravní infrastruktury (10,2 mil. Kč)
  • Středočeský kraj (1,8 mil. Kč)
  • Nadační fond ŠKODA AUTO (500 tis. Kč)

Dodavatel

Studie proveditelnosti stavby:

Projektová kancelář VANER s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost:

Link projekt s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami, 8.1.1. Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí, 8.2.1. Zavádění dopravních opatření a budování dopravní infrastruktury ve prospěch rozvoje cyklodopravy, 11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky Greenway Jizera