Lávka u Černé silnice přes Jizeru

 

Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou by měl zajistit propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny 19. až do začátku 90. let 20. století.

Podle smlouvy o partnerské spolupráci, kterou spolu obce uzavřely, by se náklady v odhadované výši 11 mil. Kč měly dělit rovným dílem. V roce 2018 proběhly průzkumné práce a vypracování studie proveditelnosti lávky projektovou kanceláří Vaner s.r.o., v roce 2019 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci lávky. Samotná výstavba by podle předpokladů mohla proběhnout v roce 2021 nebo 2022.

Lávka by se do budoucna měla stát součástí připravované cyklostezky Greenway Jizera v úseku Bakov – Svijany. Středočeský kraj v současnosti chystá výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti cyklostezky v tomto úseku.

 

Harmonogram/etapizace

 

Již proběhlo:

  • průzkumy a rozbory (červen - srpen 2018): diagnostika pravobřežní opěry, výškopis a polohopis, zpracování mapových podkladů, geologická rešerše, zákres inženýrských sítí, rešerše variant konstrukčního řešení lávky
  • studie proveditelnosti stavby (září - říjen 2018): návrh pravobřežní a posouzení levobřežní opěry, návrh konstrukce lávky pro pěší a cyklisty

Probíhá:

  • projekční a inženýrská činnost (2019-2020)

Čeká nás:

  • výběrové řízení na zhotovitele lávky; stavba lávky a obnova cesty na Klášter (2021 nebo 2022)

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště / Klášter Hradiště nad Jizerou, za výrobním závodem Kofola

Rozpočet a financování

Rozpočet:
11 mil. Kč

Financování:
rozpočty obcí

Dodavatel

Studie proveditelnosti stavby:

Projektová kancelář VANER s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost:

Link projekt s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami, 8.1.1. Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí, 8.2.1. Zavádění dopravních opatření a budování dopravní infrastruktury ve prospěch rozvoje cyklodopravy, 11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky Greenway Jizera