Textová část

ÚS - zastavitelná plocha Z5.4 ( V. etapa lokalita Za Zámkem) - MH Hněvousice

Grafická část

Výkres širsích vztahů (vymezení řešeného území)

Hlavní výkres

Výkres oplocení

Materiálová situace

Výkres detailu

Vizualizace - nadhled

Vizualizace - pohled z ulice