Investiční akce a projekty

Představujeme vám projekty, na kterých město aktuálně pracuje - ať už ve fázi realizace či přípravy. Naleznete zde i archiv těch, které byly ukončeny.

Město, stejně jako jakýkoliv jiný investor, musí u každé stavby projít kolečkem schvalování a povolování, což může měnit i plánovaný harmonogram projektů. Postup realizace souvisí i s termíny a podmínkami jednotlivých dotací, které u řady investičních akcí čerpáme.

Přehled projektů je tedy stále „živý“ - informace průběžně aktualizujeme podle aktuálního vývoje. Potřebujete-li více informací, obraťte se na pracovníky odboru Investic a komunálního hospodářství.

V realizaci

Lávka u Černé silnice přes Jizeru
   Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny...
Lidická růže
 Stejně jako řada dalších měst má i Mnichovo Hradiště Lidickou ulici. Začala se budovat v roce 1962 jako menší úhledné sídliště na polích vedle městského hřbitova. V roce 1982 byla vybudovaná i spojovací cestička na nároží...
Revitalizace sídliště Jaselská
Revitalizace sídliště Jaselská (prostoru vymezeného licemi V Cestkách, Jaselská, Čsl. armády a Víta Nejedlého) se připravuje od roku 2017. Přípravy probíhaly v několika krocích. Stručný popis úprav sídlištěRekonstrukce ulic. ...
Zobrazit další akce a projekty

Připravované

Volnočasová a relaxační zóna u Jizery
 Cílem tohoto projektu je jednak rekonstrukce a dostavba stávajících sportovních zařízení v severní části, za druhé návrh nových sportovních a rekreačních aktivit v jižní části na volných plochách území. Jedná se o prvotní...
Nový skatepark v areálu bývalého letního kina
  V areálu bývalého letního kina, na ploše cca 900 m2 zahrnující stávající dožilý skatepark a rozšíření směrem do přírodního amfiteátru, vznikne nový celobetonový skatepark. Areál bude vhodný pro jízdu na skateboardu, kole,...
Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště
  Nové přemostění dálnice D10 u Mnichova Hradiště má za cíl nabídnout bezpečnou cestu pěším a cyklistům mířícím z Mnichova Hradiště východním směrem dále do Českého ráje. Stávající možnost překonání dálnice D10 po...
Zobrazit další akce a projekty

Ukončené

Rekonstrukce komunikace k vodojemu ve Dnebohu
Cílem projektu jsou stavební úpravy místní komunikace č. M1 ve Dnebohu. Komunikace bude odvodněna a získá nový živičný povrch v délce cca 220 metrů. Tzv. cesta ke starému vodojemu se nachází na jihovýchodním okraji místní...
Obnova místních komunikací v částech obce Mnichovo Hradiště – Dneboh, Kruhy, Sychrov
Předmětem projektu je obnova tří místních komunikací, které se nacházejí v zastavěném území částí obce Mnichovo Hradiště - Dneboh, Kruhy a Sychrov. V případě komunikace v Dnebohu se jedná o slepou komunikaci, která zajišťuje...
Strategický plán - budoucnost Mnichova Hradiště
 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ NA OBDOBÍ 2016 – 2026 schválen zastupitelstvem města dne 12. 9. 2016, číslo usnesení 94Strategický plán (ke stažení) Přílohy strategického plánu (ke stažení) Akční plán...
Zobrazit další akce a projekty

Participativní rozpočet

Zobrazit další akce a projekty