Investiční akce a projekty

Představujeme vám projekty, na kterých město aktuálně pracuje - ať už ve fázi realizace či přípravy. Naleznete zde i archiv těch, které byly ukončeny.

Město, stejně jako jakýkoliv jiný investor, musí u každé stavby projít kolečkem schvalování a povolování, což může měnit i plánovaný harmonogram projektů. Postup realizace souvisí i s termíny a podmínkami jednotlivých dotací, které u řady investičních akcí čerpáme.

Přehled projektů je tedy stále „živý“ - informace průběžně aktualizujeme podle aktuálního vývoje. Potřebujete-li více informací, obraťte se na pracovníky odboru Investic a komunálního hospodářství.

V realizaci

Veřejné osvětlení pod zámeckou zdí
Předmětem projektu je osvětlení pěšiny pod zámeckou zdí, která propojuje ulice Za Zámkem a V Lípách, včetně bývalého schodiště k ulici Arnoldově. Zvolena byla minimalistická svítidla IGUZZINI CANBERA a výška sloupů pouze 4 m...
Lávka u Černé silnice přes Jizeru
   Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny...
Vybavení Městské knihovny v Mnichově Hradišti mobiliářem a technikou
  Městská knihovna v Mnichově Hradišti získá 7 oboustranných pojízdných regálů, které budou umístěny v oddělení pro dospělé místo stávajících nevyhovujících regálů z 80. let 20. století. Mobilita nových regálů umožní...
Zobrazit další akce a projekty

Připravované

Víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště
 Předmětem projektu je rekonstrukce víceúčelového hřiště (pro basketbal, volejbal, nohejbal, florbal) pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště.Hřiště bude vybaveno umělým víceúčelovým trávníkem, obrubníkem,...
Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty
Cílem projektu je vytvoření soudobého prvku interiéru budovy pošty, nových vstupních dveří z vestibulu do haly pošty, který bude navazovat na tradici užitých truhlářských prvků a zdůrazní historickou hodnotu objektu. Dojde tím...
Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště
  Nové přemostění dálnice D10 u Mnichova Hradiště má za cíl nabídnout bezpečnou cestu pěším a cyklistům mířícím z Mnichova Hradiště východním směrem dále do Českého ráje. Stávající možnost překonání dálnice D10 po...
Zobrazit další akce a projekty

Ukončené

Lidická růže
 Stejně jako řada dalších měst má i Mnichovo Hradiště Lidickou ulici. Začala se budovat v roce 1962 jako menší úhledné sídliště na polích vedle městského hřbitova. V roce 1982 byla vybudovaná i spojovací cestička na nároží...
Úprava pláže u Jizery
Cílem projektu je úprava prostranství u Jizery, tak aby nabízelo lepší podmínky pro koupání a relaxaci. Limitem je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Úpravy vycházejí především z návrhů, které vzešly na setkání...
Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště
 Předmětem projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Mnichovo Hradiště prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, pasportizace majetku,...
Zobrazit další akce a projekty

Participativní rozpočet

Zobrazit další akce a projekty