Investiční akce a projekty

Představujeme vám projekty, na kterých město aktuálně pracuje - ať už ve fázi realizace či přípravy. Naleznete zde i archiv těch, které byly ukončeny.

Město, stejně jako jakýkoliv jiný investor, musí u každé stavby projít kolečkem schvalování a povolování, což může měnit i plánovaný harmonogram projektů. Postup realizace souvisí i s termíny a podmínkami jednotlivých dotací, které u řady investičních akcí čerpáme.

Přehled projektů je tedy stále „živý“ - informace průběžně aktualizujeme podle aktuálního vývoje. Potřebujete-li více informací, obraťte se na pracovníky odboru Investic a komunálního hospodářství.

V realizaci

Alej z Dnebohu do Přestavlk a Hoškovic
 Mezi místními částmi Dneboh a Hoškovice bude obnovena zaniklá cesta s alejí. Alej bude založena z tradičních odrůd ovocných stromů, bude sloužit jako důležitý krajinný a orientační prvek, útočiště živočichům, prevence proti...
Revitalizace Masarykova náměstí
Živé srdce města – místo, kde se můžeme scházet, pohodlně a bezpečně pohybovat, místo, které na nás působí hezky a příjemně, a navíc místo, které je smysluplně a prakticky navržené. Tak by mohlo vypadat centrum Mnichova...
Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů
Stavební úpravy ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. armády jsou vyvolány špatným stavebně technickým stavem komunikací, které jsou již na konci své životnosti, nevyhovujícím stavem z hlediska požadovaného dopravního režimu a dále...
Zobrazit další akce a projekty

Připravované

Revitalizace parku pod zámkem
Revitalizace parku pod zámkem je rozpracováním nápadu vzešlého z participativního rozpočtu města Meloun pro Hradiště v roce 2021.Relizace vítězného záměru „klášná-kašna“ byla s ohledem na vysokou památkovou a architektonickou...
Dopravně-bezpečnostní opatření v Dnebohu, Dobré Vodě a Mnichově Hradišti
 Na základě podnětů od občanů připravuje město realizaci několika projektů, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, zejména bezpečnosti chodců.Ve Dnebohu vznikne nový chodník u hospody o celkové délce 77,5 metru. Ten...
Úsekové měření rychlosti v Mnichově Hradišti, Veselé a Kněžmostě
Nedodržování maximální povolené rychlosti je rozšířený problém, na který opakovaně upozorňují obyvatelé města i místních částí. Město proto nechalo na podzim roku 2021 provést ve čtyřech exponovaných lokalitách ve městě i jeho...
Zobrazit další akce a projekty

Ukončené

Hotel U Hroznu, Mnichovo Hradiště - Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla
Předmětem podpory je výměna zdroje tepla v kulturní památce - hotelu U Hroznu v Mnichově Hradišti. Budou nahrazeny stávající plynové kotle a upravena otopná soustava. Zateplí se kotelna v podkroví objektu a budou vyměněna...
Víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště
 Předmětem projektu byla rekonstrukce víceúčelového hřiště (pro basketbal, volejbal, nohejbal, florbal) pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště.Hřiště je vybaveno umělým víceúčelovým trávníkem, obrubníkem,...
Lavička Václava Havla
Zobrazit další akce a projekty

Participativní rozpočet

Zobrazit další akce a projekty