V roce 2019 zakoupilo město Mnichovo Hradiště budovu hotelu Hrozen. Tehdejší majitel se ji rozhodl prodat a město využilo příležitost získat do svého majetku cenný památkově chráněný objekt, s cílem vytvořit zde návštěvnicky atraktivní prostory pro expozice městského muzea.

Stávající umístění městského muzeua v pronajatých prostorách zámku je dlouhodobě nevyhovující – jak z provozních důvodů (v zimním období je muzeum zavřené), tak z důvodů prostorových. Umístění muzea ve zrekonstruované budově v centru města pro něj bude znamenat příležitost pro další rozvoj a umožní mu nabízet nové služby a aktivity pro své návštěvníky. V budově zároveň nalezne zázemí informační centrum, které nabízí služby jak turistům, tak místním. 

Harmonogram/etapizace

 

2019 – zakoupení budovy stávajícího hotelu Hrozen městem Mnichovo Hradiště

2020 – zpracování dokumentace pro rekonstrukci kotelny

2021 – rekonstrukce kotelny, zpracování zadání pro zpracování architektonické studi

2. pol. 2021 a počátek roku 2022 – zpracování architektonické studie 

2022 – zpracování stavebně-historického průzkumu, zpracování projektové dokumentace, stavební řízení

Realizace dle finančních možností a dotačních příležitostí.