V I. etapě se bude jednat o přípravu na odkanalizování části obce Hoškovice, s výhledem na další připojení částí obce Dneboh a Olšina. Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., proběhne příprava podkladů a zadání pro výběr projektanta. Následně bude vybrán projektant, který zpravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a zajistí inženýrskou činnost. 

Harmonogram/etapizace

01 – 04/2022 příprava podkladů a zadání pro výběr projektanta

05 – 06/2022 výběr projektanta

06 – 12/2022 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí