V příloze níže jsou zveřejněny formuláře žádostí pro rok 2015 a pro vyúčtování roku 2014. Vyplněnou žádost je pro další zpracování nutné odevzdat v podatelně městského úřadu nejpozději do 09.01.2015, formulář pro vyúčtování nejpozději do 13.02.2015.

Dotazník (vyúčtování) sportovní činnosti
Dotazník (vyúčtování) zájmové činnosti
Žádost - sportovní činnost
Žádost - zájmová činnost
Příspěvek - sportovní činnost
Příspevek - zájmová činnost