Městský úřad Mnichovo Hradiště zajišťuje činnosti v oblastech samostatné a přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti plní městský úřad úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu na území města Mnichovo Hradiště.

Jako pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává Městský úřad přenesenou působnost stanovenou zákonem ve správním obvodu, který je vymezen územím obcí (včetně jejich místních částí):

Jako obecný stavební úřad vykonává Městský úřad přenesenou působnost ve správním obvodu, který tvoří územní obvod města a dále v územních obvodech obcí Bílá Hlína, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Koryta, Loukov, Loukovec, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Ptýrov, Rokytá, Sezemice, Strážiště, Žďár.

Jako matriční úřad vykonává Městský úřad působnost ve správním obvodu , který je vymezen územím obcí Mnichovo Hradiště, Bílá Hlína, Boseň, Branžež, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Ptýrov, Rokytá, Strážiště.

K zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona jak v oblasti samostatné tak přenesené působnosti je na Městském úřadu Mnichovo Hradiště zřízeno 7 odborů.

Správní úřady, které zajišťují agendy pro obce ze správního obvodu Mnichovo Hradiště

  • Finanční úřad Mnichovo Hradiště (ulice Turnovská 253)
  • Katastrální úřad Mladá Boleslav (ulice Lukášova 55)
  • Zemědělská agentura a pozemkový úřad Mze Mladá Boleslav (ulice Bělská 151)
  • Okresní soud Mladá Boleslav (náměstí Republiky 100)
  • Celní úřad Kosmonosy (ulice Průmyslová 829)
  • Územní vojenská správa Stará Boleslav (ulice Jaselská kasárna)