Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská

 

Cílem projektu je pořízení dokumentu, co by základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v prostoru sídliště Jaselská.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stav veřejných prostranství sídliště Jaselská, na kterém bydlí více než tisícovka lidí, trápí místní dlouho. Znovu se to objevilopři debatách a dotazníkovém šetření, které probíhaly v roce 2016-2016. 

Najít ideální, rychlé a všem vyhovující řešení ale není jednoduché. Požadavky na podobu a využití prostranství jsou často protichůdné a bude nutné hledat kompromisy. I proto chceme nejdříve  zpracovat studii a projednat ji s místními obyvateli.

Cílem studie je zpracování podrobného návrhu revitalizace sídlištních prostor a přilehlého okolí. Studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace a následnou revitalizaci obou sídlišť. 

Území, kterým se ve studii architekti budou zabývat, je vymezeno ulicemi Jaselská, Víta Nejedlého, Kpt. Jaroše, Čsl. armády, Polní, Na Výsluní a V Cestkách. 

Termín celkové rekonstrukce sídlištních prostor se bude odvíjet od rozsahu prací a dostupných financí – ať už těch, které zastupitelé schválí v rozpočtu města, nebo získaných dotací.

S výslednou podobou územní studie se můžete seznámit zde: http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavu-up/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-sidliste-jaselska-2

 

Harmonogram/etapizace

 

 

Zpracování konceptu studie: březen - září 2017

Dopracování studie: říjen - únor 2017

 

 

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Král

Místo

Mnichovo Hradiště, sídliště Jaselská

Rozpočet a financování

Rozpočet:

Celkové náklady na zpracování studie: 532 400 Kč

Financování:
Dotace z EU a státního rozpočtu: 479 160 Kč
Rozpočet města 

Dodavatel

IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství

Úpravy sídliště Jaselská

05.09.2018 Sídliště Jaselská

Plánované úpravy sídliště Jaselská v 1. polovině roku 2022   Zeleň – kácení (únor/březen 2022) Káceny budou dřeviny (stromy a keře), které byly v rámci dendrologického označeny jako neperspektivní či poškozené, a dále... přečíst celé