Vedení města vnímá, že současný stav veřejných prostranství sídliště vymezeného přibližně ulicemi Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády a Víta Nejedlého není úplně uspokojivý - ať už se jedná o stav komunikací, zeleně či parkování. V průběhu tohoto a počátku následujícího roku bude proto zpracována studie, která má sloužit jako vodítko postupných úprav. Ty budou (i v závislosti na rozsahu navržených úprava) rozloženy do několika následujících let.

Budeme rádi, když se do plánu úprav sídliště podaří promítnout potřeby těch, kdo jsou tu doma. Zveme proto obyvatele sídliště na setkání, které se bude konat 13. 6. od 18 hodin na sále 2. ZŠ. Cílem setkání je zjistit, co na sídlišti funguje a je dobré a co je naopak problematické, je třeba změnit. Zároveň bude prostor bavit se o tom, jak by mělo sídliště vypadat do budoucna.

Návrh studie je nejlepší ovlivnit na počátku jejího zpracování, což je právě nyní. Výstupy setkání budou sloužit architektům jako jeden z důležitých podkladů pro jejich návrh.

Více informací: Martina Kulíková, martina.kulikova@mnhradiste.cz, tel. 326 776 618

Pozvánka na setkání
Vymezení území sídliště Jaselská