Dovolujeme si pozvat obyvatele sídliště Jaselská (území vymezené ulicemi Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády a Víta Nejedlého)  na druhé setkání k připravované studii budoucích úprav této části města. Setkání navazuje na první schůzku, která se konala v červnu. Na druhém setkání představíme koncept studie – tedy již konkrétní návrh toho, kam by v budoucnu mohly úpravy veřejných prostranství sídliště směřovat. Setkání se uskuteční ve středu 22. 11. od 17 hodin ve velkém sále 2. ZŠ (Studentská 895). Prostor bude pro diskuzi, připomínky, návrhy.