STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ NA OBDOBÍ 2016 – 2026
schválen zastupitelstvem města dne 12. 9. 2016, číslo usnesení 94

Strategický plán (ke stažení)
Přílohy strategického plánu (ke stažení)

 

Akční plán města na roky 2017 –  2018
schválen zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016, číslo usnesení 138

Akční plán (ke stažení) 

 

CO JE STRATEGICKÝ A AKČNÍ PLÁN?
Strategický plán (dále SP) je dokument, který pojmenovává problémy města a říká, jakým směrem by se město mělo rozvíjet. Je důležitý pro rozhodování o tom, do čeho by město mělo investovat a na jaké oblasti se soustředit. 
Na něj navazuje akční plán na nejbližší dva roky - jakýsi "jízdní plán" již konkrétních projektů a aktivit.

 

Jak se strategický plán zpracovával?
Plán jsme vytvářeli od listopadu 2015 do listopadu 2016 ve spolupráci s pracovníky společnosti Agora CE. Usilovali jsme o co největší zapojení mnichovohradišťské veřejnosti

Na zpracování se významně podílel koordinační tým, který odsouhlasoval postup a jednotlivé výstupu. Podklady pro analytickou část jsme získávali prostřednictvím setkání a debat s veřejností, dotazníkového šetření a vyhodnocení dostupných dat. Návrhová část byla rozpracována ve dvou pracovních skupinách a finalizována pracovníky úřadu a vedení města. Navazující akční plán byl zpracováván v rámci úřadu a vedení města na základě podkladů vzešlých během strategického plánování.

Podrovnější informace o zapojení veřejnosti naleznete zde.