Projekt Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Záměrem projektu je zřízení nové třídy MŠ pro 24 dětí a propojení stávajících objektů Mateřské školy Mírová v Mnichově Hradišti.

Cíle projektu:

Cílem projektu je řešení nedostatečné kapacity MŠ Mírová v Mnichově Hradišti. Dojde k navýšení stávající kapacity MŠ o 24 míst.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude přestavba stávajících prostor kuchyně na novou třídu MŠ, propojení hlavní budovy MŠ se sousedním pavilonem a zároveň úprava venkovního prostoru včetně osazení nových herních prvků.

 

V návaznosti na navýšení kapacity MŠ bude řešena rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení fasády budovy. 

 

 

Harmonogram/etapizace

 

  • do roku 2018 – projekční činnost, povolovací řízení, žádost o dotaci do IROP
  • 2019–2021 – stavební povolení, dotace z IROP, veřejná zakázka na zhotovitele
  • leden–říjen 2022 – stavební práce (realizace projektu rozšíření kapacity)
  • do konce roku 2022 – dokončení navazujících prací (zateplení, střecha), vnitřní vybavení