Likvidace černé skládky u Veselé. Foto: Arnošt Vajzr (2014)

Ve dnech 13. a 14. února 2014 probíhala likvidace černé skládky u Veselé, o které jsem Vás nedávno informoval. Nezodpovědným chováním některých občanů muselo město vynaložit na likvidaci této skládky (naložení, dopravu a uložení na řízené skládce) částku 98.000 Kč. Věřím, že se podobná situace na území města nebude opakovat. V minulých letech jsme díky provozu sběrného dvora likvidovali jen drobné černé skládky a náklady za celý rok nepřesahovaly částku 30.000 Kč.