Soubor navržených regulací pro hlavní rozvojové zóny města (haškovská průmyslová zóna, hoškovické letiště, lokalita za zámkem, okolí společností Kofola a PROF SVAR), které v uplynulých měsících zpracovávala pracovní skupina v čele s architektem města (http://www.mnhradiste.cz/radnice/komunikace-s-obcany/prumyslova-zona/navrh-regulaci-pro-velke-rozvojove-zony-prosel-revizi-nyni-jej-projedna-rada-mesta-a-zastupitelstvo), projednala rada města a doporučila tento dokument zastupitelstvu k projednání.

 „Návrhy regulací jsme připravovali dlouho a velice detailně. Měly by tedy být garancí, že výstavba ve městě bude probíhat pozvolna, citlivě a vždy v návaznosti na odpovídající řešení dopravní situace,“ komentuje radní Hana Otáhalová.

„Dokument, který leží na stole, svou kvalitou výrazně převyšuje řešení rozvojových zón v současném územním plánu. Myslím, že kdybychom měli takové podklady od dotčeného výboru pro nový územní plán už za úřadování minulého zastupitelstva, mohli jsme nový územní plán dávno mít a vyhnuli bychom se tlaku investorů na maximalistická využití pozemků. Věřím, že zavedením těchto regulací do praxe bude v zastupitelstvu opět nastolena spolupráce a vlastníci pozemků a investoři se konečně dočkají jasných pravidel hry,“ míní radní František Ouředník.

Poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva proběhne v pondělí 9. prosince v sále Klubu Mnichovo Hradiště a právě téma regulací bude jedním z bodů na programu jednání. Na zasedání zastupitelstva je veřejnost srdečně zvána, podklady pro jednání si mohou zájemci v předstihu prostudovat na webu města (http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/zastupitele/podklady-na-jednani).