Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

 

S cílem zkvalitnit třídění odpadu a přispět tak ke snížení objemu směsného komunálního odpadu zavedlo město Mnichovo Hradiště v roce 2020 v rámci projektu Dobrovolného svazku obcí EKOD tzv. door-to-door formu sběru. Došlo tak k zavedení sběru papíru, plastů a bioodpadu přímo od rodinných domů. Občané si mohou od června 2020 bezplatně zapůjčit nádoby o objemu 240, nebo 120 litrů, které mají doma, odkud je svozová společnost vyváží. V rámci projektu došlo rovněž k rozšíření sběrné sítě kontejnerů o objemu 1100 litrů na papír, plast a bioodpad pro bytové domy. Do srpna 2022 bylo občanům zapůjčeno 3300 nádob. K rozdání zbývá ještě cca 800 nádob převážně na papír a plast o objemu 240 litrů.

Město rovněž pořídilo velkoobjemové kontejnery na bioodpad, který není možné umisťovat do menších nádob (větší množství trávy, větve apod.). Pro zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem pořídilo štěpkovač.

Jednotlivé nádoby jsou označené a informující občany, jaké odpady mohou do dané nádoby odkládat. Zvažuje se i zavedení motivační slevy pro občany, kteří se do projektu úspěšně zapojí.

Cílem projektu je zvýšit množství materiálově využitelných odpadů a snížit množství směsného komunálního odpadu. Spolu s nižší zátěží pro životní prostředí by do budoucna mělo dojít i k finančním úsporám. Tím, že občané mají nádoby přímo doma, je třídění stejně snadné jako produkování směsného komunálního odpadu. Tak proč nedat přednost třídění?

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Harmonogram/etapizace

 

2017-2019 – analýza odpadového hospodářství, žádost o dotaci, výběrové řízení na dodavatele

2020 – distribuce sběrných nádob, zahájení provozu nové formy sběru, zkušební provoz

2021 - produkce směsného komunálního odpadu klesla meziročně o 21 %

srpen 2022 - dosud bylo rozdáno 3300 nádob, 800 jich je k dispozici

 

Registrační číslo projektu

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007818

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště

Rozpočet a financování

Orientační celkové náklady: cca 6 mil. Kč

Z toho přislíbená dotace OPŽP: cca 5,1 mil. Kč (85 %)

Vazba na strategický plán

6.2.2. Funkční systém separace odpadů

Výdej nádob na tříděný odpad v říjnu

22.09.2020 Odbor investic a komunálního hospodářství (OIKH)
Výdej nádob na tříděný odpad v říjnu

Nádoby na tříděný odpad se budou v říjnu vydávat v sobotu 10.10. a 24.10. vždy od 9:00 do 12:00 hod. Výdej probíhá i nadále v areálu společnosti Saturn služby, s.r.o. v Hrnčířské ulici, vedle sběného dvora. Po domluvě s panem... přečíst celé

Nádoby na tříděný odpad

18.05.2020 Odbor investic a komunálního hospodářství (OIKH)
Nádoby na tříděný odpad

Ve středu  20. května 2020 bude zahájen výdej nádob na tříděný odpad občanům, kteří zaslali žádost o zapůjčení. Všichni žadatelé dostali emailem pokyny k vyzvednutí nádob a smlouvu ke kontrole. Výdej bude zajišťovat... přečíst celé