Územní studie veřejných prostranství sídliště Poříčská

Cílem projektu je pořízení dokumentu, coby základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v prostoru sídliště Poříčská.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stav veřejných prostranství sídliště vedle ulice Poříčská, trápí místní dlouho. Znovu se to objevilo při debatách a dotazníkovém šetření, které probíhaly v roce 2016-2016. 

Najít ideální, rychlé a všem vyhovující řešení ale není jednoduché. Požadavky na podobu a využití prostranství jsou často protichůdné a bude nutné hledat kompromisy. I proto chceme nejdříve  zpracovat studii a projednat ji s místními obyvateli.

Cílem studie je zpracování podrobného návrhu revitalizace sídlištních prostor a přilehlého okolí. Studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace a následnou revitalizaci obou sídlišť. 

Studie bude řešit prostor vymezený ulicemi Poříčská, Máchova, Studentská a S.K. Neumanna. 

Termín celkové rekonstrukce sídlištních prostor se bude odvíjet od rozsahu prací a dostupných financí – ať už těch, které zastupitelé schválí v rozpočtu města, nebo získaných dotací.

S výslednou podobou územní studie se můžete seznámit zde: http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavu-up/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-sidliste-poricska-2

 

 

Harmonogram/etapizace

 

Zpracování konceptu studie: březen - září 2017

Dopracování studie: říjen 2017 - únor 2018

 

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Král

Místo

Mnichovo Hradiště, sídliště Poříčská

Rozpočet a financování

Rozpočet:

Celkové náklady na zpracování studie: 423 500 Kč

Financování:
Dotace z EU a státního rozpočtu: 381 150 Kč
Rozpočet města 

 

         

Dodavatel

IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství