Vedení města vnímá, že současný stav veřejných prostranství sídliště vymezeného přibližně ulicemi Poříčská, Máchova, S. K. Neumanna a Studentská není úplně uspokojivý - občané často upozorňují především na problémy spojené s parkováním a stavem komunikací. V průběhu tohoto a počátku následujícího roku bude proto zpracována studie, která má sloužit jako vodítko postupných úprav. Ty budou (i v závislosti na rozsahu navržených úprav) rozloženy do několika následujících let.

Budeme rádi, když se do plánu úprav sídliště podaří promítnout potřeby těch, kdo jsou tu doma. Zveme proto obyvatele sídliště na setkání, které se bude konat 20. 6. od 18 hodin na sále 2. ZŠ. Cílem setkání je zjistit, co na sídlišti funguje a je dobré a co je naopak problematické, je třeba změnit. Zároveň bude prostor bavit se o tom, jak by mělo sídliště vypadat do budoucna.

Návrh studie je nejlepší ovlivnit na počátku jejího zpracování, což je právě nyní. Výstupy setkání budou sloužit architektům jako jeden z důležitých podkladů pro jejich návrh.

Více informací: Martina Kulíková, martina.kulikova@mnhradiste.cz, tel. 326 776 618