Cílem projektu je úprava prostranství u Jizery, tak aby nabízelo lepší podmínky pro koupání a relaxaci. Limitem je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Úpravy vycházejí především z návrhů, které vzešly na setkání s veřejností v březnu 2016. 

Na realizaci se podílelo město ve spolupráci s Povodím Labe a za pomoci místních dobrovolníků, dobrovolníků z řad studentů Fakulty architektury ČVUT pod vedením Atelieru MáMa a mezinárodních dobrovolníků v rámci letního workcampu pořádaného městem a organizací INEX-SDA.

 

Harmonogram/etapizace

Plánovací setkání s veřejností - 22. 3. 2016

I. etapa - 2016 (březen - červenec)

  • Stržení břehů a jejich úprava (vysypání kamínky a pískem)
  • Vybagrování a pročištění dna
  • Úprava a prořezání zeleně
  • Osazení sezónních košů
  • Vybudování přístupové cesty pro hasiče, vysypání příjezdové cesty štěrkem
  • Vybudování dřevěných pobytových ploch v rámci workshopu studentů FA ČVUT pod vedením Ateliéru MáMa - on-line katalog z workshopu
  • Vysypání pláže pískem, vybudování místa pro ohniště (dobrovolníci workcampu INEX-SDA)

II. etapa - 2017 (květen - červen)

  • Osazení nového mobiliáře (lavičky, stoly, posezení u ohniště, gril)
  • Běžná údržba - oprava cesty štěrkem, úprava zeleně
  • Dobrovolnická brigáda 8. 6. 2017 - nátěry, vysypání pláže pískem